به گزارش اکونا پرس،

مهندسی آفرینندگی و سازندگی است که در زمان و دوران ما مرز هایی فراتر از حل مساله فنی را پیش روی مهندسان گشوده است به صورتی که نمی توان مهندس بود اما به اقتصاد بی توجهی کرد . نمی توان مهندس بود اما محیط زیست را مفهومی انتزاعی تلقی کرد یا فرهنگ و حتی اجتماع را در بطن و متن مهندسی واجد جایگاه و پایگاه ندانست .

فلسفه مهندسی و روح حاکم بر این قلمرو مادامی که اخلاق را فدای خلاقیت نکند و مهندسی را نه فقط یک علم و فن و تکنیک که روش و بینشی در خدمت رفاه جامعه نداند  نمی تواند به آرمان خود وفادار بماند و تعهد خود را فراتر از اعداد و ارقام و فرمول و تئوری در لایه های جامعه  قرار دهد .

اینجانب این روز مبارک که یادآور اخلاق ، علم ، تعهد و تخصص و فرصتی برای بازخوانی و باز فهم اسوه ها و الگو هایی چون شهید مهندس مهدی باکری و سایر شهدای وطنم ایران است را به مهندسان عزیز علی الخصوص همکاران محترمم در شهرداری تبریک عرض می کنم و امیدوارم کارویژه اصلی مهندسی که بهبود و ارتقا کیفیت زندگی و توسعه یافتگی ایران عزیز و فضیلتی بزرگ محسوب می شود در آینده این کشور مقتدر و مظلوم افتخارات درخشان تری را رقم بزند .