به گزارش اکونا پرس،

 

همچنین در این مراسم اهداف پویش دانش آموزی نما با هدف حمایت از محیط زیست توسط فرزند شهید شادمانه بازگو شد.

در این مراسم از دانش آموزان برتر با هدایایی قدردانی شد.