به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی که در تشریح دستاوردهای طرح بهسازی معابر شهر تهران طی 11 ماه سپری شده از سال جاری سخن می گفت، ضمن اعلام خبر فوق افزود: از ابتدای سال 1399 تاکنون، بیش از 598 هزار تن آسفالت در قالب روکش کلی و همچنین مرمت لکه ای معابر پخش و اجرا شده است.

وی با بیان آنکه تاکنون در محدوده هریک از مناطق 22گانه شهرداری تهران، به طور متوسط بالغ بر 27 هزار تن آسفالت پخش و اجرا شده است، یادآور شد: در قالب طرح بهسازی معابر شهر تهران، بیش از 162 هزار تن آسفالت صرف تراش و روکش معابر بزرگراهی شده است.

مهندس صبوری با تاکید بر اینکه اتکا به تولیدات کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، همچنان یکی از مزایای اقتصادی طرح بهسازی معابر شهر تهران به شمار می آید، گفت: استمرار این ساز و کار اجرایی طی 11 ماه سپری شده از سال جاری، سبب صرفه جویی بیش از 95 میلیارد و 500 میلیارد تومان در هزینه های تامین آسفالت شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با یادآوری اینکه امسال نیز اجرای یک میلیون تن آسفالت در قالب طرح بهسازی معابر شهر تهران هدف گذاری شده بود، اجرای بیش از 598 هزار تن آسفالت در سطح معابر پایتخت را به معنای پیشرفت 60 درصدی طرح مزبور دانست و یادآور شد: اجرای طرح بهسازی معابر طی سال 1399 علی رغم کمبود منابع مالی لازم جهت تامین قیر و سایر نهاده های تولید آسفالت ادامه یافت و همانند سال های اخیر توانست علاوه بر رفع مشکلات قدیمی بسیاری از معابر حمل و نقلی، سرویس دهی معابر بزرگراهی را در سطحی مطلوب حفظ کند.