به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، عباس فخارمنش دبیرستاد پیشگیری و مدیریت بحران با بیان اینکه مدیریت منابع، امکانات و تجهیزات یکی از وظایف اصلی و مهم مدیران بحران به شمار می رود، گفت: با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن حوادث و سوانح، ضرورت احراز آمادگی لازم جهت مواجهه با پیامدهای ناشی از حوادث به عنوان یکی ضرورت مهم در مدیریت بحران محسوب می شود.

دبیر ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری منطقه 3 ادامه داد: در این راستا آماده بکار بودن، تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران حائز اهمیت می باشد.

فخارمنش با اشاره به اجرای طرح نت بیان کرد: "نت" مخفف نگهداری و تعمیرات است و مجموعه برنامه ها و اقداماتی را شامل می شود که به منظور نگهداری تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری، انجام می شود و نتیجه آن ایجاد آمادگی، حفظ و استمرار قابلیت عملیاتی تجهیزات و افزایش عمر مفید تجهیزات طبق شرایط تعریف شده است.

او ابراز کرد: در این طرح در نظر است علاوه بر پایش و کنترل مستمر تجهیزات که بصورت مستمر توسط انبارداران و کارشناسان نواحی صورت می پذیرد، دوشنبه های نخست هر ماه، تمامی تجهیزات موجود در پایگاه ها مورد تست، ارزیابی و تعمیر قرار گرفته و این موضوع مستندسازی می شود.