به گزارش اکونا پرس،

طرح انضباط اجتماعی اسفند ماه گذشته به منظور رفاه حال شهروندان در بازار بزرگ افسریه، بلوار شهرزاد و مراکز مهم منطقه به اجرا درآمد و مورد رضایت شهروندان قرار گرفت.