به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری #منطقه۲۱، در فاز اول کار میدانی؛ تجهیزات اداری و دستگاه های برقی مورد استفاده و تعداد آنها در هر واحد اداری و تاسیساتی، سیستم های سرمایش و گرمایش و میزان مصارف آنها، تعداد و نوع لامپ ها و میزان مصرف هر یک، وضعیت پنجره ها و دوجداره بودن آنها جهت جلوگیری از هدررفت انرژی و سایر موارد توسط کارشناسان متخصص مورد ارزیابی قرار گرفت و در چک لیست مربوطه ثبت شد.

بر پایه این گزارش؛ فاز دوم دربرگیرنده اندازه گیری پارامترهایی مانند شدت نور، آسایش(دما و رطوبت) و حرارت و اندازه گیری میزان جریان برق در تابلوهای برق مطابق با بند ۵-۵ استاندارد 50002:ISO است و درنهایت با استفاده از داده های به دست آمده، تحلیل بار گرمایشی و سرمایشی سالانه ساختمان ها و مدل سازی نرم افزاری ساختمان ها با نرم افزار Design Builder انجام گرفت.

لازم به ذکر است؛ امکان سنجی فنی انجام اقدامات صرفه جویی انرژی در ساختمان ها و مشخص کردن فرصت های صرفه جویی انرژی در زمینه تاسیسات، معماری و برق؛ بدون در نظر گرفتن موارد اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و اقتصادی بر اساس استاندارد 50002:ISO از نتایج جمع آوری داده ها و اندازه گیری ها می باشد که در گزارش فاز دوم ارائه شده و همچنین برچسب رده انرژی ساختمان ها براساس استاندارد تعیین گشت.