به گزارش اکونا پرس،

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، بازدید و نشست تخصصی به منظور هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات حوزه شهرسازی و معماری با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مجتبی شکری شهردار منطقه ، صادقی مدیر کل حریم ، سلیمی مدیر کل تدوین ضوابط و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و جمعی از معاونین و مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و منطقه 13 ظهر امروز دوشنبه 23 فروردین ماه در محل سالن کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.

در این نشست ،  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مرزبندی مناطق، نواحی و محلات شهر تهران را نیازمند بازنگری دانست و گفت : مناطق محدوده پهنه شرق تهران  با توجه به شاخصه هایی از قبیل جمعیتی ، کالبدی ، تامین سرانه خدماتی و موضوعات فر هنگی و اجتماعی  به خوبی تقسیم بندی نشده  و نیازمند تغییر در نظام  مرزبندی است ، از این رو ، این مهم به عنوان یکی از برنامه جدی معاونت شهرسازی و معماری پیگیری می شود.

او در بخشی دیگر از صحبت هایش با تاکید بر تسریع در زمان صدور پایان کاردر مناطق بیان کرد : با توجه به دغدغه های مردمی در این زمینه ، میبایست تمهیدات و راهکار هایی برای تسریع در زمان صدور پایان کار اندیشیده شود .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، خیابان دماوند را شاهراه ارتباطی شرق تهران برشمرد و اضافه کرد : این خیابان که یکی از طولانی ترین و عریض ترین خیابان های  شهر تهران است در بخش شرقی کم برخودار بوده و می بایست با برنامه ریزی و ارائه طرح های تشویقی این قسمت  دست خوش تحول اساسی شود  .

در ادامه این جلسه ، مجتبی شکری ، شهردار منطقه ، گزارشی از وضعیت عملکرد معماری و شهرسازی و پیشبرد  پرونده های خاص منطقه ارائه کرد .

گفتنی است،  مهندس گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه به همراه مهندس سلیمی مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه و مهندس صادقی مدیر کل حریم شهر تهران با حضور در منطقه ۱۳، ضمن بازدید از بافت فرسوده، کوچه های رنگی، پروژه های خاص، محدوده نواحی و ادارات معاونت شهرسازی منطقه، در جلسه ای با حضور مجتبی شکری شهردار منطقه۱۳ به مسائل و مشکلات حوزه شهرسازی منطقه رسیدگی کرد.