بسمه تعالی

   ( ۲۵فروردین ماه روز ملی توسعه منابع انسانی بر عموم همکاران گرامی باد )

منابع انسانی سرچشمه همه تحولات یک سازمان و تعیین کننده ترین عامل در کیفیت ارایه خدمات است و از مطرح شدن انسان به عنوان محور توسعه، می توان استنباط کرد که مدیریت منابع انسانی،ارتباط مستقیمی با بهره وری و عملکرد سازمان دارد

ارتقای سرمایه‌ ی ‌انسانی و افزایش کارایی آن، بی‌شک به افزایش بهره‌وری سازمان منجر می‌شود وتمام سازمان‌ها برای برخورداری از عملکرد مناسب و دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیازمند سرمایه‌ی انسانی توانمند هستند 

در همین راستا هریک از ما به عنوان بخشی بخش کوچکی از سازمان  مسئولیت و سهمی  اساسی در حیات و رشد این سازمان‌ بر عهده داریم تا بتوانیم به شهروندان محترم ، خدماتی ارزنده ارائه دهیم .

 ۲۵فروردین روز ملّی منابع انسانی را به تمامی تلاشگران این عرصه تبریک گفته و امید است با شناسایی شاخص های کلیدی،شاهد پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر  توسعه سرمایه انسانی باشیم.

 

لیلا مینایی

معاون توسعه منابع انسانی منطقه6