به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه گفت: این پروژه براساس تفاهم نامه سال گذشته میان مناطق12، 15 و 16 با سازمان مدیریت پسماند با هدف مدیریت یکپارچه پسماند ها ، توسعه پایدار با کاهش آسیب های زیست محیطی، کاهش حجم پسماند شهر تهران، حذف آلاینده های هوا، آب و خاک ناشی از حمل و نقل زباله و  کاهش گازهای گلخانه ایی ناشی از کاهش دفن پسماندها اجرا می شود.

به گفته او،این کارخانه با تجهیزات نیمه اتوماتیک تفکیک، کنترل حرکت و تصفیه شیرابه، کنترل و حذف بو و سایر شاخص ها و استاندارد ها و ضوابط زیست محیطی، زباله ها، قرار است پسماندهای شهری مناطق12، 15 و 16 را تفکیک و بازیابی کند. 

شهردار منطقه گفت: ظرفیت پردازش پسماند مخلوط شهری در این کارخانه 800 تن در روز است که پسماندها به چهار بخش پسماندهای تر با خلوص 75 درصد (جهت تولید کمپوست)، پسماندهای خشک (جهت بازیافت و تولید مواد اولیه صنعتی)، پسماندهای ریجکتی قابل بازیافت (جهت تولید انرژی و سوخت)، پسماندهای ریجکتی غیر قابل بازیافت (جهت دفن بهداشتی) تقسیم می شود.

محمدی در پایان گفت: طبق برنامه های زمانبندی شده این کارخانه تا پایان سال به بهره برداری می رسد که با راه اندازی این پروژه امیدواریم کمک شایانی به توسعه پایدار محیط زیست شهر تهران شود.