به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2، جعفر میرزایی با تاکید بر نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست گفت :  طرح کاپ به عنوان یکی ار الگوهای موثر در حفاظت از محیط زیست در شهر تهران در حال اجرا است که دراین طرح مشارکت شهروندان بسیار قابل اهمیت ست.

وی افزود:همزمان با برنامه های آموزشی و فرهنگی در اجرای طرح کاپ، مرکز گلماند با هدف ترغیب شهروندان به  تفکیک پسماند آماده بهره برداری شد که  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته  در این مرکز، شهروندان با تحویل پسماندهای خشک خانگی، گلدانهای گل زیبا دریافت و به جمع مشارکت کنندگان طرح کاپ می پیوندند.

میرزایی با اشاره به اینکه  درحال حاضر  پسماندهای خشک از طریق  غرفه های بازیافت و همچنین خودروهای سیار جمع آوری می شود: امید می رود  با راه اندازی مرکز گلماند و اخذ پسماندهای خشک شهروندان در ازای گل و گیاه میزان مشارکت شهروندان افزایش یابد.

 سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 از راه اندازی مرکز تولیدات گل و گیاه در جنب گلماند خبرداد وگفت: به منظور کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود درمنطقه ،گل های عرضه شده به شهروندان دراین مرکز تولید می شود.

وی افزود: مرکز گلماند منطقه جنب مرکز MRF  واقع  در محدوده خیابان سازمان آب احداث و آماده بهره برداری شده است.