به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، در ابتدای این جلسه هماهنگی بیگی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه به عنوان نائب رئیس ستاد خادم منتظر گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم را پدید آورده تا "نهضت خداپسندانه دستگیری از نیازمندان و پویش همدلی و کمک مومنانه" با قوت هرچه تمام تر ادامه داشته باشد.

وی ضمن معرفی اعضای ستاد خادم منتظر در منطقه۲۱ افزود: خوشبختانه با تعامل مطلوبی که با بسیج، سپاه، صنایع و خیرین محلی و فرامنطقه‌ای صورت گرفته، بسته های معیشتی هم اکنون درحال آماده سازی هستند تا در قالب برپایی رزمایش به دست نیازمندان برسد.

در ادامه این جلسه صادقی مشاور شهردار تهران گفت: سامانه سمات در شهرداری تهران با هدف تجمیع و متمرکز ساختن کمک ها رونمایی شد و مشارکت خوبی با سازمان هایی که در امر کمک رسانی دخیل هستند، برقرار شده است؛ پس از شناسایی دقیق نیازمندان در سطح محله های شهر تهران با کمک کارکنان، خیرین، کمیته امداد و بهزیستی، بسیج و سپاه روند کمک رسانی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در طرح ستاد خادم منتظر ازسال۹۸ تا کنون، کارکردهایی که دارای پیوست اجتماعی و فرهنگی و سپس امور مرتبط با شهر و خدمات شهری بیشترین آمار و اهمیت اجرایی را به خود اختصاص داده اند.

رجب زاده شهردار منطقه۲۱ افزود: امیدواریم این دور از رزمایش کمک مومنانه در ماه پر خیر و برکت رمضان با قدرت و شتاب بیشتری انجام پذیرد و کمک های دریافتی به درستی ساماندهی و توزیع شوند.

شهردار منطقه۲۱ تاکید کرد: راه اندازی سامانه سمات و شناسایی و ثبت نیازمندان از جمله اتفافات بسیار خوبی بوده تا با بهره گیری از آن، کمک ها در نوبت های مسخص به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی ادامه داد: جلب مشارکت "صنایع، بخش خصوصی و خیرین" در سایه انجام مسئولیت های اجتماعی از طریق حس اعتماد و هم افزایی مطلوب فی مابین می تواند در پیشبرد چنین طرح های خیرخواهانه و خداپسندانه ای موثر واقع شود.