به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، در جلسه کمیته ایمنی منطقه در سال جدید ضمن بررسی مصوبات جلسه پیشین و رصد موارد انجام گرفته تا کنون، بر موارد جدید احصاء شده و تنظیم و پیش بینی برنامه لازم جهت برخورد جدی و قانونی با متخلفین به صورت موردی و مشخص از طریق ابزارهای قانونی موجود، تاکید شد.

طی این جلسه موانع حقوقی موجود در حزوه مدیریت شهری درخصوص نحوه برخورد با ملک ها و فضاهای ناایمن، از سوی مدیران منطقه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت ورود  شورای شهر، مدیریت ارشد شهری تهران و مجلس شورای اسلامی و از تصویب گذراندن قوانینی جهت افزایش ضمانت اجرایی لازم در این خصوص، از سوی مدیران منطقه مطرح شد.

بر پایه این گزارش، طی این نشست از شهرداران نواحی خواسته شد تا بر اساس اولویت "اماکن کم خطر، میان خطر و پرخطر" را شناسایی و در اسرع وقت رفع موارد عدم انطباق و ایمن سازی صورت پذیرد.

واحدHSE منطقه۲۱ نیز موظف شد تا با استمرار بازدیدهای خود از سطح بوستان ها، سرای محله ها، ساختمان های اداری_ستادی وابسته، وضعیت پیمانکاران، اسکان های کارگری و ساختمان موتوری سنگین یاری رسان در بخش عدم انطباق ها باشد.

لازم به ذکر است؛ در منطقه۲۱ باتوجه به بافت خاص جغرافیایی آن، کاربری هایی از قبیل "مسکونی، صنعتی، انباری، تجمعی، حرفه ای_ اداری، آموزشی_ فرهنگی، درمانی_ مراقبتی، کسبی_ تجاری، مخاطره آمیز، مختلط و متفرقه" دیده می شود که هریک یه نوبه خود دارای ویژگی ها و حساسیت های خاصی جهت ایمن سازی می باشند.