به گزارش اکونا پرس،

 معلمان نقش کلیدی در تربیت و آگاه سازی دانش آموزان دارند چراکه آنها انسان سازان نسل بعدی محسوب می شود و حضرت امام خمینی رحمة الله تعالی نقش آنها را چیزی شبیه انبیا در میان مردم معرفی کرده است.

امروز روز معلم است، روز همه کسانی که وقت خود را دلسوزانه صرف آموزش دیگران کردند. معلم اول با دل و قلب ارتباط دارد بعد با ذهن و اندیشه، وظیفه معلم عینا فلسفه آفرینش است یعنی انتقال اندیشه و علم به افراد دیگر ، معلم در زمین سخت بذری نمی کارد ، او ابتدا شوق را در دل گیرنده علم بر می انگیزاند و سپس بذر اندیشه را میکارد.

 معلمان فرشتگان"عشق" و "آگاهی"و امید بخش"زندگی"و "نشاط" هستند . فرشتگانی که با بهترین روش درس را در گوش ما شاگردان زمزمه می کردند. چه پرشور اما بی توقع، آموخته هایشان را در جان ما می ریختند تا ثابت کنند که معلمی کردن و  "آموختن" تنها به"عشق" میسر می شود، نه به "مزد". 

امروز در گذر از زمان با خود می اندیشم اگر در زندگی توفیقی داشته ایم و اگر از "انسانیت" چیز هایی بر جان مان نشسته باشد، به اعجاز آن"مهربانی های بی دریغ" و آن نخستین " آموخته های آموزگار " بوده است.

درود به آموزگاران و معلمان گرانقدر، والاگهر و فرهیخته

روز آموزگار بر الفبای مهر آموزان و هور افروزان و نوربخشان و شوربخشان از مهد تا دانشگاه شادباش و فرخنده باد.

 

مجتبی شکری، شهردار منطقه ۱۳ شهر تهران