به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک محمد خردمند معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقدامات ترافیکی، ساماندهی معابر شهری جهت تسهیل در تردد خودرو ها است که رضایت شهروندان را در بر دارد و باعث کاهش ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و صرفه جویی در زمان می شود به همین منظور معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه یک با همکاری پلیس راهور اقدام به انسداد رفیوژ میانی تقاطع خیابان شریعتی – پل رومی و احداث دوربرگردان در این خیابان ابتدای خیابان شهید میرزاپور نمود.

خردمند گفت: در راستای ساماندهی ترافیک در خیابان شریعتی تقاطع پل رومی به خصوص ورودی خیابان پل رومی به خیابان شریعتی به دلیل تعدد مسیرهای ورودی به تقاطع، رفیوژ میانی خیابان شریعتی در محل پل رومی با هدف رعایت اصول ایمنی، به صورت موقت و با خشکه چینی  مسدود شد. 

معاون شهردار منطقه یک افزود: خودرو ها جهت تردد در مسیر خیابان شریعتی شمال و بلوار صبا از دوربرگردان موقت جدید الاحداث واقع در تقاطع خیابان شریعتی با خیابان شهید میرزاپور ( سهیل سابق) استفاده نمایند.

خردمند گفت : جهت رفاه حال شهروندان، شهرداری منطقه یک اقدام به تعریض راستگرد  خیابان شریعتی شمال به شهید میرزاپور و دوربرگردان موقت جنوب به جنوب در محل فوق نیز نمود.