به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: این نتیجه به لحاظ توجه ویژه منطقه به احیا و بازآفرینی بافت فرسوده و کم برخوردار شهری و ارتباط تنگاتنگ با سازمان نوسازی شهر تهران با استقرار بیشترین تعداد  دفاتر توسعه محله ای و ستاد بازآفرینی پایدارشهر تهران  حاصل شد که در نهایت این منطقه را در موقعیت برترین مناطق در بازآفرینی شهری جای داده است. 

او در ادامه به تشریح چند نمونه از این اقدامات پرداخت و افزود: همکاری و پیگیری در پروژه بازآفرینی خیابان فداییان اسلام و صدور مصوبه کمیسیون ماده۵ شهر تهران و ارائه پیشنهاد کاهش عرض محور احداثی شوش شرقی  واقع در ناحیه یک محله طیب از۴۵ متری به 20 متری  به دلیل کاهش از هم گسیختگی اجتماعی این محدوده به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از جمله این اقدامات است.

محمدی گفت: جابجایی تیرهای معارض چراغ برق در راستای نوسازی پلاکی در بافت فرسوده، مرمت شبکه فرسوده آبرسانی در محلات بافت فرسوده،  رفع معضل صدور پروانه ساختمانی املاک مشاعی در بافت فرسوده، احداث ۴ مرکز محله در محلات بافت فرسوده، تغییر پهنه محله مینابی و  بازنگری طرح  تفصیلی محلات خاورشهر، مسعودیه و رضویه از دیگر اقدامات این منطقه در بازآفرینی شهری است.

او در ادامه گفت:  همچنین در راستای توسعه عدالت آموزشی ساخت دو مدرسه ۴۰ کلاسه در بافت فرسوده با همکاری آموزش پرورش در دست اقدام است.

این گزارش حاکی است؛ اقداماتی نظیر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت  به پرونده ها، وجود نمایندگان سازمان نوسازی شهر تهران در دفاتر توسعه محلی به منظور تسریع در روند امور و نیز بازدید های میدانی و خارج از نوبت شورای معماری به تسریع پرونده مراجعان بافت های فرسوده کمک کرده است.