به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، "مجید رجبی" در این باره گفت: به منظور رضایت خاطر بیشتر شهروندان از مناظر و المان های شهری بنا به دستورالعمل کاربرد رنگ در شهر، زیباسازی شهر در اولویت مدیریت شهری قرار دارد؛ لذا در این راستا بیش از 600 مترمربع از پل تقاطع بزرگراه شهید بابایی –تلو براساس شیوه نامه ی پالت رنگی سازمان زیباسازی  رنگ آمیزی شد.

او خاطرنشان کرد:  در ادامه این عملیات حدود 60  ایستگاه اتوبوس در سطح نواحی 9 گانه و نیز حدود 400 مترطول از  جداول پارکینگ باغ پرندگان به رنگ های زیبا مزین شد.

رجبی با اشاره به نصب احجام زیبا و هنرمندانه در سطح منطقه گفت: در این راستا در ورودی بوستان پلیس احجام رنگارنگ و زیبای درختان و پرندگان با موضوعیت فصل بهار به شهروندان خیرمقدم می گوید.

معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه 4 در پایان  با اشاره به ساماندهی و نماسازی جداره های بدمنظر شهری گفت: براساس شیوه نامه پالت رنگی بیش از 400 مترمربع از نماهای شهری خیابان جشنواره نرسیده به خیابان دماوند سیمانکاری و رنگ آمیزی شد.