به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، نصراله آبادیان با اشاره به اجرای طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی که از سوی اداره آموزش شهروندی در محله حشمت الدوله به عنوان محله پایلوت انجام شده است؛  افزود: پسماند و تفکیک از مبداء یکی از مهم ترین موضوعات آموزشی - مشارکتی مدیریت شهری است که بسیار مورد اهمیت بوده و فعالیت های گسترده ای در این حوزه به صورت مستمر انجام می شود.

آبادیان ادامه داد: با توجه به درخواست های شهروندان در پایش تیم ترویج گری،  موضوع بازیافت مسئله زیست محیطی  برخی از شهروندان در محیط همسایگی  بوده که اولین رویداد در چند بخش آموزشی –ورزشی –مسابقه – تهیه کود کمپوست از زباله خانگی- بهترین ها از دور ریختنی ها - بازگویی تجربه زیسته فعالان محلی در حوزه بازیافت   اختصاص داده شد.

او در تشریح برنامه های انجام شده  با مشارکت معاونت خدمات شهری و محیط زیست بیان کرد:  استفاده از ظرفیت و مشارکت  معاونت ها و ادارات در اجرای برنامه ها موجب هم افزایی و غنی شدن محتوی  فعالیت ها می شود که در این برنامه با مشارکت و همکاری  اداره پسماند و ناحیه 3 با هدف افزایش آگاهی شهروندان از برنامه های تفکیک از مبداء محله شان ( دوشنبه های بدون پسماند –طرح کاپ ) انجام شد.

شهردار منطقه 11  همچنین در پایان با اشاره به اجرای طرح کاپ در محله های مرکزی پایتخت با همکاری شورایاران و مشارکت شهروندان  گفت: آموزش چهره به چهره و حضور شورایاران که نمایندگان مردم محلی هستند در اجرای این طرح بسیار موثر است و بی تردید می بایست در اجرای چنین طرح هایی به صورت مستمر پیگیری کرد.