به گزارش اکونا پرس،

براساس این گزارش، شهردار منطقه در بازدید از بوستان فداییان اسلام از تجهیز المان ها، تعویض کفپوش زمین بازی کودکان، رسیدگی به وضعیت ست های ورزشی دیدن و با شهروندان حاضر در بوستان گفتگو کرد.

وی در ادامه بازدید در بوستان ولیعصر عج نیز از دیواره جدید بهزیستی که در پروژه های توسعه محله ای انجام شده بود و نیز وسایل بازی و ورزشی بوستان بازدید کرد.