به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2،جعفر میرزایی، با اعلام این خبرگفت: با توجه به  اهمیت و تاثیر گذاری  فضاهای شهری و ادراکات بصری شهروندان ،طرح حذف زوائد بصری و آرام سازی منظر شهری در اولویت برنامه های مدیریت شهری منطقه قرار دارد.

وی  با اشاره به اینکه ایجاد وحدت بصری در تابلوها نقش بسزایی در هماهنگی نما و زیبایی شهری دارد، گفت: بدین منظور  طرح بهسازی سیما و منظر شهری و رفع ناهنجاری های شهردر قالب ساماندهی تابلوهای صنوف با هماهنگی  و مشارکت صاحبان اصناف اجرا می شود.

میرزایی گفت:  در حال حاضر ساماندهی تابلوهای اصناف خیابان زنجان با مشارکت ناحیه6 در حال انجام است و تاکنون بیش از 60باب مغازه ساماندهی شده است و امید می رود با این طرح ، سیمای منظر شهری خیابان زنجان از آشفتگی خارج شود

به گفته وی یکسازی تابلوهای اصناف خیابان های ستارخان و شهرآرا  نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون شهردار منطقه با اشاره به اینکه هر یک از واحدهای صنفی اجازه دارند پس از اخذ مجوز، تابلو شناسایی بر روی سر در محل کسب خود نصب کنند، افزود: طرح ساماندهی تابلوی مطابق با استاندارد و شیوه‌نامه اجرا می شود که در این شیوه نامه اندازه تابلو و همچنین محل نصب آن مشخص شده است.