به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن قدردانی از پیگیری های مستمر شهرداری تهران و همکاری وزارت راه و شهرسازی وکمیسیون ماده پنج شهر تهران در سال 1399، متذکر شد: ابلاغ این مصوبه، فرصت مناسبی را برای بخش قابل توجهی از ساکنین بافت فرسوده فراهم می کند تا ضمن برخورداری از تسهیلات تشویقی تخریب و نوسازی، اقدام به نوسازی املاک ناپایدار خود نمایند.

علی اکبری با اشاره به بند 2 مصوبه مذکور، توضیح داد: با توجه به گذشت 15 سال از زمان ابلاغ محدوده های 3268 هکتاری بافت فرسوده، مقرر شد بلوک های شهری واقع در محدوده های مصوب پیشین که تا پایان سال 1400، بیش از 50 درصد پلاک های واقع در آن اقدام به نوسازی نموده اند، مورد بازنگری قرار گرفته و از محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران حذف شوند.

علی اکبری گفت: این تصمیم سازمان نوسازی شهر تهران را بر آن داشت که در سال پیش رو و از طریق دفاتر توسعه محله، اقدام به اطلاع رسانی گسترده و پلاک به پلاک به ساکنان بافت های فرسوده نمایدکه در صورت خروج از محدوده مصوب بافت های فرسوده، فرصت برخوداری از تسهیلات و مشوق های نوسازی ملک خود را از دست ندهند.