به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مسیح الهی سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی گفت: تدوین سند با تاکید بر روند کاری مورد تاکید مدیریت شهری درباره تدوین برنامه توسعه محلات انجام شده است. 

معاون شهردار منطقه 3 افزود: با توجه به رویکرد محله محوری مدیریت شهری، تدوین برنامه های توسعه شهری در تمامی محلات شهر تهران با تاکید بر بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود و همچنین تعریف راه حل برای معضلات اجتماعی، ایمنی، امنیت و ... دارای اهمیت است. 

او بیان کرد: توجه به وجه محتوایی، تعیین روند کار، مشارکت و بهره گیری از خبرگان و متخصصین و ....در محلات و پیمایش درونی و بیرونی از جمله اقداماتی است که باید در این سند مورد توجه قرار بگیرد. 

سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی، مهمترین رویکرد در برنامه توسعه محلات را استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: اگر  شهروندان در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند، احساس تعلق در آنها ایجاد شده و در زمان اجرای این تصمیمات هم مشارکت بهتری در سطح محله خواهند داشت و از این طریق، امور بهتر پیش می‌روند.