به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، برهمین اساس تاکید شد که توسعه محلات تنها با مشارکت شهروندان و ایجاد حس تعلق به آنان امکان پذیر می باشد و مدیر محله نقش کلیدی بعنوان پل ارتباطی ایفا می کند..  همکاری مدیران محلات در شناخت بهتر محله و نیازهای شهروندان و امکانات محله در نهایت منجر به تهیه تدوین سند توسعه براساس ویژگی های هر محل تهیه خواهد شد.

از جمله موضوعات  مطرح شده در این جلسه؛ تعامل با شورایاران محلات، بافت فرسوده، کودکان کار و متکدیان، ترافیک، معلولین و افراد نیازمند  و ...‌ به تفکیک محلات  حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت