به گزارش اکونا پرس،

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، در بازدید پیمان عباسی مدیر کل هماهنگی سازمان‌ها و مناطق و شهردار منطقه  که همزمان با پویش سه شنبه های بدون خودرو انجام شد ، پیشرفت پروژه های عمرانی احداث مسیر دوچرخه سواری شهید دوران ، ساختمان اسکان کارگری ، سوله بازیافت ، پروژه های مرتبط با قطب گردشگری شرق تهران ، پیست دوچرخه سواری و پارک ترافیک کودکان مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت . 

طی این بازدید، مجتبی شکری ، شهردار منطقه ، گزارشی از مراحل و روند عمرانی پروژه های مذکور ارائه و اعلام کرد که این منطقه در راستای پیشبرد اهداف مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان با در نظر گرفتن اصل کیفیت و سرعت ، نسبت به تکمیل پروژه ها اقدام می کند .

پیمان عباسی ، مدیر کل هماهنگی سازمان ها و مناطق ضمن ارزیابی کمی و کیفی پروژه ها و  تقدیر و تشکر از مدیریت مناسب پروژه ها، پیشرفت پروژه های عمرانی منطقه را مناسب و رضایت بخش اعلام کرد.