به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه 7، سمیه حاجوی با بیان اینکه مهمترین مسئولیت مراکز مهارت آموزی کوثر، کارآفرینی و اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار می باشد، گفت: دو مرکز کوثر در حوزه اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار در زمینه‌های خیاطی، پوشاک، هنرهای دستی و سفالگری ایجاد شده است که این دو مرکز، اشتغال حدود 20 نفر از زنان سرپرست خانوار ساکن این منطقه را ایجاد کرده است.

 وی خاطر نشان کرد: مراکز مهارت آموزی کوثر باهدف توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، نه تنها در راستای کسب درآمد و اشتغالزایی فعالیت دارد، بلکه فرصت آموزش هنرهای و صنایع دستی از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه سازی و سفالگری برای سایر بانوان منطقه را موجب شده است تا مقدمات حضور آنان در بازار کار فراهم شود.

حاجوی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر 2 مرکز کوثر در منطقه 7 راه اندازی شده است، تلاش بر این است که راه اندازی مرکز 3 و 4 با رویکرد مشاغل خانگی در سرای محلات برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار تسریع گردد.

وی در پایان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری حمایت از زنان سرپرست خانواری است که با تکیه بر توانمندی های خود برای مدیریت خانواده تلاش می‌کنند، گفت: بانوان سرپرست خانوار و توانمند در زمینه مشاغل خانگی که دارای مهارت در زمینه های مرتبط با خیاطی، نقاشی، طراحی، سفالگری و... هستند می توانند با مراجعه به اداره امور بانوان منطقه، از بسترهای آموزشی و اشتغال ایجاد شده در مراکز شهربانو و سرای محلات بهره مند شوند.