به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۵؛ اکبر مختاری از آغاز فاز ترویج گری محیط زیست و مدیریت و کاهش پسماند خبر داد و گفت: در موضوع محیط زیست، مدیریت و کاهش پسماند، فعالیت گروه‌های مختلف و بهره‌گیری از الگوهای مصرف کیسه های پارچه ای و تفکیک صحیح پسماند و استفاده از ظرفیتهای جدید برای تحویل پسماند خشک، مشارکت و توسعه فضاهای سبز محیطی و برگزاری فستیوال های محله‌ای با رویکرد توسعۀ ایده های محیط زیستی از جمله هوای پاک، زمین پاک و ... انجام گرفته که در این‌مرحله توزیع کارتن پلاست به شهروندان ساکن در مجتمع ولیعصر جهت تفکیک پسماند از مبدا نیز آغاز شده است.