به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته ضمن اعلام خبر فوق افزود: تملک این ملک 15 هزار مترمربعی که حدود 9 هزار مترمربع آن در پوسته طرح قرار دارد، تاثیر قابل ملاحظه ای در تسریع عملیات اجرایی فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی خواهد داشت. شهرداری منطقه 18 پس از تملک این معارض درشت دانه ملکی مشغول اقداماتی همچون جابجایی درختان و تخریب بنای موجود است تا عرصه آزادسازی شده در اسرع وقت در اختیار مجریان پروژه قرار گیرد.

وی با بیان آنکه عملیات اجرایی مسیر اصلی فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی در تمام بخش هایی که با معارض مواجه نیست، پیگیری می شود، از اجرای روکش آسفالت، جدولکاری و تامین روشنایی مسیر در مقاطع قابل توجهی از مسیر 3700 متری فاز نخست پروژه خبر داد. 

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت عملیات اجرایی فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی به مرز 70 درصد رسیده است و از 3 معارض درشت دانه ملکی در این فاز از کمربندی جنوب غرب پایتخت فقط یک معارض دیگر باقی مانده است.

گفتنی است فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی شامل مسیری 3700 متری حدفاصل بزرگراه آزادگان تا میدان جانبازان است و بهره برداری از آن علاوه بر تسهیل دسترسی های شرقی- غربی در پهنه جنوب غرب پایتخت، امکان حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی منطقه 18 را فراهم خواهد کرد.