به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، مجتبی شکری در فواصل این بازدید ضمن گفتگو با شهروندان میزان رضایت آنها از خدمات صورت گرفته را مورد سنجش قرار داد.

او در این خصوص گفت: سنجش رضایت مردم از خدمات شهری، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات شهری است؛ چرا که معتقدیم اگر مدیران شهری از ذهنیت استفاده‌کنندگان خدمات شهری اطلاعی نداشته باشند؛ نمی توانند ارزیابی درستی از عملکرد خود داشته و به اصلی ترین هدف خود که کسب رضایتمندی شهروندان است دست یابند.

شهردار منطقه۱۳ در عین حال تأکید کرد: سنجش نگرش شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و تأثیر دادن این نگرش موجب ترغیب آنان برای همکاری با نهادهای شهری در جهت انجام بهتر وظایف و ارائه خدمات در سطح شهرمی شود.