به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، مریم نخعی پور معاون حمل و نقل و ترافیک در این باره گفت: در راستای ساماندهی ترافیکی و کاهش پارک حاشیه ای مزاحم در خیابان اسفندیار، در محدوده خیابان ولیعصر و روبروی بیمارستان نور از طریق اصلاح هندسی و اجرای رفیوژ میانی عبور بار ترافیکی در ابتدای محور فوق روان‌تر شد.

 او افزود: این اقدامات با هدف ازدحام ترافیکی و افزایش ظرفیت عبوردهی معابر انجام می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 بیان کرد: تقاطع ها به عنوان نقاط بحرانی در عملکرد شبکه معابر شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند .طراحی مناسب تقاطع از لحاظ هندسی و بهینه بودن پارامترهای ترافیکی عملکردی و کنترلی آنها،گام مهمی در ایمن سازی و افزایش مطلوبیت سفرهای شهری است