به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه با تا کید بر اهمیت وضعیت بهسازی پیاده رو ها و نقش آن در بهبود مدیریت ترافیک شهری افزود:  پیاده را ها دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیطی است.

به گفته او، در این راستا به همت معاونت فنی و عمران و بازدید های مستمر میدانی مدیران و کارشناسان  طی چهار سال گذشته پیاده راه های سطح منطقه نواحی هفتگانه به منظور تامین زیرساخت های محلات، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و سرزندگی منظر شهری به مساحت 29 هزار و 705 مترمربع بهسازی شد.

محمدی ادامه داد: ناحیه یک به دلیل برخورداری  بافت فرسوده بیشترین حجم عملیلت شامل خیابان های انورزاده، تفرشی،  بنی طبا،  شیاسی آرانی، ناصری،  حجت اله صادقی،  واسعی، ذوالفقاری، یوسف کرد  به مساحت   12522 متر مربع را داشته است.

شهردار منطقه به تشریح اقدامات انجام شده در سایر نواحی پرداخت و افزود: 8 هزار و597 متر مربع پیاده رو سازی در خیابان شهید بقایی حدفاصل بزرگراه بسیج تا بلوار ابوذ، خیابان ابراهیمی ، خیابان نبرد، عباس کاشی، خوب بخت و هاشم آباد در ناحیه دو، 5 هزار و 318 متر مربع در کیانشهر خیابان احدی، صالحی، بشیرسلیمی،  بلوار امام رضا ( ع ) در ناحیه سه،  2 هزار و 80 متر مربع در خیابان بوعلی ناحیه چهار و هزار و 188 متر مربع در خاورشهر و باغ راه خاورشهر  در ناحیه 8 به اجرا درآمده است.