به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، حمید جوانی شهردار با اعلام این مطلب گفت: ایده ها و طرح های خلاقانه ای که توسط دانش آموزان، نوجوانان و جوانان به شهرداری منطقه ارسال می شود توسط کمیته ای متشکل از متخصصان و نخبگان محلات  رسیدگی و  پس از بررسی های کارشناسانه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

او در جمع شهرداران مدارس منطقه بیان کرد: در این زمینه از مشارکت دانش آموزان و اولیا مدارس منطقه به عنوان پایگاه آموزشی موضوعات شهری استفاده خواهیم کرد تا شاهد نتایج ملموس آن در شهر باشیم.

جوانی افزود: نگاه من به شهرداران مدارس، نگاهی بلند مدت است در این راستا برنامه هایی برای فعال کردن دانش آموزان در موضوعات شهر و شهرداری پیش بینی شده و امیدواریم با مشارکت شما به الگویی برای سایر مناطق تبدیل شویم.

شهردار منطقه 3 تاکید کرد: فضای آموزشی با کمک دانش آموزان و اولیا مدارس می بایست تقویت شود و ارتباط با شهرداری و خانواده ها به وسیله این مکان آموزشی انجام شود.