به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، حسین کاشانی پور شهردار منطقه۲۱ در این جلسه گفت: نه تنها در مبحث بودجه، بلکه در تمامی اقدامات و برنامه های در دست اجرا می بایست اولویت بندی ها مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مسیر اختصاص بودجه و روند اجرایی شدن کارها باید به نوعی باشد تا منفعت عمومی و رضایتمندی شهروندان میسر شود، در غیر این صورت تمامی اقدامات بی اثر خواهد بود.

شهردار منطقه۲۱ تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ باید منطقی، اصولی و اولویت دار تنظیم شود؛ از این مهمتر می بایست در مسیر درست و منطبق با برنامه ریزی کارشناسی مورد اجرا واقع گردد.

وی تصریح کرد: جهت ایجاد فضای پرشور و نشاط و جلب هرچه بیشتر مشارکت شهروندان در مجموعه مدیریت شهری می‌توان با توسعه زیرساختی در ظرفیت مساجد و بوستان ها، فضا را برای برپایی گردهمایی های مردمی و ایجاد  فرصت های هم‌اندیشی ها شهروندان فراهم کرد.

وی در ادامه تشریح کرد: از طریق ایجاد اثر مثبت و ارائه کاری ماندگار می توان در اذهان عمومی به بهترین صورت نقش بست پس باید به گونه ای کار کنیم تا لحظه لحظه عمر و فرصت های خدمتگزاری مان با اثراتی سازنده و مثبت همراه باشد.