به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه ملاقات مردمی با بیش از 25 نفر از شهروندان منطقه دیدار کرده و ضمن بررسی مسائل و درخواستهای شهروندی، پاسخگوی آنان بود. 

شایان ذکر است، ملاقات مردمی حبیب کاشانی با شهروندان منطقه طی فراخوان قبلی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ساختمان شماره یک شهرداری منطقه برگزار شد.