به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، " شینا انصاری" با اشاره به اینکه "توسعه خطوط مترو" موضوعی بسیار حائز اهمیت است، گفت: در کمیته فنی غربالگری پروژه ها در سال گذشته مصوب شد که برای خطوط جدید مترو مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیست انجام شود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران افزود: با وجودی که طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه خطوط مترو مشمول مطالعات ارزیابی نیست، ولی بر اساس تصمیم کمیته فنی غربالگری شهرداری تهران، شرکت راه آهن شهری تهران ملزم شد که برای چهار خط جدید 8 و 9 و 10 و 11 مترو مطالعات ارزیابی اثرات را انجام دهد.

وی خاطرنشان ساخت: در حوزه توسعه شهری دغدغه های متعددی وجود دارد که مهمترین آن ها موضوع منابع آبی است، که در رابطه با پروژه مذکور، باید اثرات توسعه مترو بر منابعی چون قنوات، آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا با تحلیل اثرات و راهکارهای مدیریتی بتوان به توسعه مورد نظر با حداقل عوارض محیط زیستی دست یافت.

انصاری در ادامه تصریح کرد: اقدام دیگری که در دستور کار اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران قرار دارد، راه اندازی سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های شهری است، با این هدف که قبل از اختصاص بودجه به پروژه های شهری، آن پروژه حتما از منظر اثرات محیط زیستی بررسی و قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی، مطالعات محیط زیستی صورت بگیرد.

لازم به توضیح است که در نشست مذکور، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی خطوط 8، 9، 10 و 11 به تفکیک ارائه شد و مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گرفت.