به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مریم ملونی، مدیرکل دفتر نوآوری و کسب کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از کارخانه سیمان ری بازید کرد و در جریان اقدامات این سازمان برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و بهره گیری از استعدادهای جوانان در قالب فعالیت‌های استارتاپی و فراهم کردن فضای کار اشتراکی قرار گرفت. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این بازدید با اشاره به این که در چند دهه گذشته، استفاده از منابعِ فرهنگیِ محلی به¬عنوان پیشران بازآفرینی شهری تبدیل به گرایشی فراگیر در مداخلات شهری در کشورهای مختلف جهان شده است، یادآور شد: استفاده از فرهنگ و منابع فرهنگی در راهبردهای برنامه¬ریزی شهری، ابزار مهمی برای ارتقای فرصت-های توسعه به¬ ویژه در عرصه¬های ناکارآمد و رو به ¬افت شهری است.

علی اکبری، تصریح کرد: بازآفرینی فرهنگ ¬مبنا، عموماً با استفاده از پتانسیل¬ها و منابع ملموس و ناملموس فرهنگی در عرصه¬های ناکارآمد، در پی تجدید حیات اجتماعی-اقتصادی این محدوده¬ها شکل می گیرد؛ از این‌رو بکارگیری این رهیافت در بازآفرینی کارخانه سیمان ری می¬تواند راهگشا باشد.

وی با بیان این که بازآفرینی کارخانه سیمان ری در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفته است، عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو کارکرد برای آیندة سیمان ری در نظر گرفته شد: اول، حفظ هویت میراثی و عملکرد تاریخی مجموعه در قالب موزه صنعت سیمان و دوم بهره‌برداری از فضا در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان در قالب فعالیت‌های استارتاپی و فراهم کردن فضای کار اشتراکی.  

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تبدیل کارخانه سیمان ری به فضای عمومی خلاق، سرزنده، ایمن، هدایت و جذب سرمایه‌های انواع استارتاپ‌ها به محدوده، ایجاد کانون جدید برای فعالیت‌های دانش‌بنیان در جنوب پایتخت، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان پیرامونی محدوده طرح و تسهیل دسترسی تمام شهروندان به فضای فرهنگی، هنری و میراثی کارخانه سیمان ری، چشم انداز مأموریت سازمان نوسازی برای بازآفرینی این کارخانه است.