به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تغییر نام چهار معبر در محدوده ناحیه یک منطقه 11 خیابان عطارد واقع در خیابان جمهوری اسلامی – خیابان دانشگاه جنوبی به نام شهید علیرضا فضائلی، کوچه اورانوس واقع در خیابان جمهوری – خیابان دانشگاه به نام شهید رحمت الله ابوالقاسمی، کوچه تابش واقع در خیابان جمهوری – خیابان دانشگاه به نام شهید محسن پارسا و کوی درخشان واقع در خیابان جمهوری – خیابان فلسطین جنوبی به نام شهید بهزاد رستمی زاهد تغییر یافت.

آیین رونمایی از تابلوی نام این شهیدان دیروز با حضور خانواده شهدا ، شهردار منطقه 11 و جمعی از مسئولین برگزار شد.