به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مهدی وارسته گفت: توسعه روند شهرنشینی و تغییر کالبدی محیط شهری متناسب با نیازهای روزمره باعث شده که ارزشهای کیفی محیطی بیشتر مورد توجه واقع شود زیرا در حال حاضر نقش قابل توجه فضاهای سبز شهری در تأمین نیازهای روانی و اجتماعی شهروندان بر کسی پوشیده نیست. 

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3  به لزوم توجه به بازسازی و تعمیر بوستانها و پارکهای محله ای اشاره کرد  و افزود: پارکها و فضاهای سبز شهری از زمان احداث و در طول زمان، دچار فرسایش شده و نیاز به مرمت و بهسازی دارند تا با تداوم کارکردهای آن علاوه بر ارتقای سیما و منظر شهری، خدمات بهینه ای به شهروندان ارائه شود. 

وارسته با اشاره به پیشرفت 85 درصدی اقدامات عمرانی و اجرایی در بوستان ایثار اظهار داشت:  بازسازی و تعمیرات این بوستان با اقداماتی نظیر جدولگذاری، زیرسازی و اجرای کفپوش، تعمیرات و اصلاح هندسی، و... صورت می گیرد