به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4 " ابره دری" ضمن اعلام این خبر گفت: منطقه 4 بعنوان بزرگترین منطقه از لحاظ وسعت و جمعیت در سطح شهر تهران، تراکم و تنوع فرهنگی و جمعیتی شهروندان بعنوان اولین منطقه از لحاظ فراوانی پیام طی سالیان گذشته و جاری در بین مناطق 22 گانه است.

 او اظهار داشت: سال گذشته با ثبت 118240 درخواست شهروندان در سامانه 137 ، یازده درصد از کل درخواستهای ثبت شده شهروندان در سامانه 137 شهرداری تهران را به خود اختصاص داده که حوزه های خدمات شهری، شهرسازی و فنی و عمران به ترتیب با 89793، 12697 و 11469تعداد پیام، بیشترین فراوانی درخواست ها را به خود اختصاص داده اند. 

مدیر بازرسی شهرداری منطقه 4 در ادامه از کاهش 553 دقیقه ای زمان پاسخگویی نسبت به سال 1399 خبر داد و گفت: علیرغم محدودیت های موجود، این منطقه توانست رتبه دوم شاخص میانگین زمان پاسخگویی سامانه 137 در سال گذشته با کسب میانگین زمان 432 دقیقه راکسب کند.

او افزود: کسب این موفقیت بهمراه کنترل کیفیت پاسخگویی به درخواست های شهروندان در این سامانه، حاصل تبیین مکانیزم های نظارتی اداره بازرسی، تدابیر مدیریت ارشد منطقه و اهتمام بیش از پیش حوزه های اجرایی منطقه در راستای افزایش سرعت رسیدگی به درخواستهای شهروندان بوده است.

ابره دری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش کلیه همکاران منطقه و برنامه ریزی بعمل آمده، ضمن کاهش ورودی پیام منطقه از طریق بهبود فرآیندهای نظارتی و عملکردی، شاهد روند کاهش زمان پاسخگویی بهمراه افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و ارتقای رتبه عملکردی منطقه در ادامه روند مطلوب سنوات گذشته باشیم.