به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، برای این منظور جلسه هم اندیشی پیرامون بهبود ارتقای سطح کیفی منظر شهری و ارائه خدمات به موقع به مردم دارالمومنین تهران با حضور شهردار و مدیران شهری منطقه برگزار شد.

محمد امین سالاری پور شهردار منطقه، با بیان اینکه کاستی زمان پاسخگویی و ارتقای سطح پاسخگویی به درخواست های شهروندان، منجر به افزایش میزان رضایتمندی  آنها از عملکرد حوزه های اجرایی شهرداری منطقه خواهد شد؛ بر اهتمام حوزه های مختلف شهری و نواحی ششگانه بر انجام سریع، بادقت و اصولی فعالیت ها برای رفع مشکلات شهری تاکید کرد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت رسیدگی کیفی و کمی پیام های سامانه137 در سال1401، نقاط ضعف و چالش های پیش رو برای رفع مشکلات  بررسی شد.

سالاری پور در پایان بر بهره گیری از کلیه تجهیزات و امکانات با پیگیری عملیاتی و میدانی، نظارت دقیق بر اجراء و صحت عمل همچنین بازرسی هوشمندانه جهت پاسخ گوئی صحیح و موثر به پیام های شهروندان منطقه در سال جاری تاکید کرد.