به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2،،محسن مجدآبادی با اشاره به اینکه فصل بهار که زمان شیوع آفت های مختلف گیاهی است گفت: به منظور افزایش طول عمر درختان و جلوگیری از پیری و خزان زودرس اقدامات کنترلی آفات ، پایش  روزانه درختان  و درختچه ها با همکاری کارشناسان گیاهپزشکی و مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه  در حال انجام است.

وی افزود:  در این طرح ضمن شناسایی کانون های آفات و نوع آفت ، اقدامات کنترلی انجام می شود.

رئیس اداره فضای سبز منطقه 2 گفت: در همین راستا مانور تجهیزات تلفیقی مبارزه با آفات گیاهان  با حضور کارشناسان مراکز گیاه پزشکی و نواحی9 گانه در بوستان نهج البلاغه  برگزار شد. 

مجدآبادی با بیان اینکه نگهداشت فضای سبز و درختان منطقه یکی از اولویت های مدیریت منطقه است گفت: پس از پایش و شناسایی کانون های آفات، عملیات آبشویی وسمپاشی درختان با رعایت کامل اصول فنی و با استفاده از سموم استاندارد به صورت شبانه توسط اکیپ های مختلف در منطقه انجام می شود.