به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران این جلسه به میزبانی قدرت اله محمدی مدیرعامل شرکت ساماندهی و با حضور جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سردار هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ فتاحیان مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان، شهرداران و معاونین خدمات شهری مناطق ۱،۶،۱۱،۱۲،۱۵ برگزار شد.

در این نشست  ضمن بررسی وضعیت موجود در مناطق درگیر با مساله دستفروشی و بساط گستری در شهر، چالش های فعلی در اجرای اقدامات و نحوه ساماندهی این پدیده پرداخته شد. همچنین برنامه‌های پیشنهادی برای هماهنگی بیشتر بین واحدهای مختلف ارائه شد که بررسی های بیشتری در این خصوص انجام می‌شود.