به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، به منظور احقاق حقوق شهرداری و آزادسازی زمین تصرف شده در دهه های گذشته و رای قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ و اخطارهای مستمر و تمرد متصرفین از تخلیه و آزاد سازی این زمین مذکور اجرای حکم با دستور قضایی اجرا شد.

این اجرای حکم بدون هیچگونه ضرر مالی و جانی با حضور عوامل اجرای احکام ناحیه 4 منطقه 3 و مامورین کلانتری ۱۰۳ گاندی انجام شد.