به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶؛ در این بازدید گزارشی از اقدامات واحد مدیریت پسماند در سطح منطقه، وضعیت ساماندهی، وضعیت آسیب های اجتماعی، بافت های فرسوده، وضعیت خودروهای حمل پسماند (مکانیزه و ملودی) و ... خدمت ایشان ارائه شد.

 در پایان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ضمن بازدید از اسکان های کارگری در سطح منطقه و نواحی و بررسی وضعیت بهداشتی، خدماتی و رفاهی، به گفتگو با کارگران ساکن در این مجموعه ها پرداخت.