به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه ۶ در این دیدار حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران به منظور رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات شهروندان با حضور در ساختمان شهرداری منطقه ۶ پای صحبتهای مردم نشست و درخواست ها و مشکلات شهروندان این منطقه بررسی و با همفکری شهردار منطقه راهکار های لازم را ارائه کرد.  

رنجبریان شهردار منطقه نیز به همراه معاونین و مدیران منطقه ، در این دیدار مردمی، شنونده درخواست های بحق مردم در حوزه های مختلف بود و ضمن پاسخگوی به سوالات مراجعین، دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع در رفع مشکلات ایشان صادر کرد. 

برپایه این گزارش بیشترین موضوعات مطرح شده در این ملاقات به ترتیب حوزه های شهرسازی ، فنی و عمرانی ، حقوقی و درآمد بود که میتوان به موضوعاتی چون درخواست طبقه مازاد، افزایش تراکم، تجمیع پلاک ، مجوز حفاری ، اعتراض به فیش صادره عوارض و موارد دیگر شهری اشاره کرد.

هدف از برگزاری این جلسات و دیدارهای چهره به چهره،حل و فصل مسائل و مشکلات شهروندان و مانع زدایی از فرآیندهای پیش روی جامعه شهروندی است.