به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۶؛ در این نشست گزارش جامع و کامل از نحوه اجرای کمیسیون ماده صد در منطقه ارائه شد.