به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ حسین کاشانی پور شهردار منطقه در ابتدای این جلسه گفت: مبحث بودجه ریزی و از همه مهم تر نظارت بر اجرای صحیح آن، از جمله ارزشمندترین اقدامات در مجموعه مدیریت شهری پایتخت است.

وی ادامه داد: منطقه ۲۱ با توجه به وسعت محله‌ها و نیازسنجی های صورت گرفته درخصوص طرح‌های توسعه محله‌ای، روند بررسی کلیات بودجه مستمر و غیرمستمر را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

در ادامه این جلسه حمیدرضا آزادواری معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۲۱ نیز افزود: مبحث طرح های توسعه محله ای و پروژه های کوچک مقیاس در این منطقه، به عنوان اصلی ترین خواسته شهروندان مطرح است و در صورت تامین بودجه لازم، با اتمام این پروژه ها زمینه رضایتمندی عموم مردم فراهم می‌آید.

گفتنی است؛ حسن زاده رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها، قاضی دبیر کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر، عمرانی مدیر طرح رصد کمیته بودجه و نظارت مالی و حکیم پور و محمدی کارشناسان این کمیته از هیات ناظر شورای اسلامی شهر تهران در جلسه بررسی کلیات بودجه مستمر و غیرمستمر توسعه محله‌ای منطقه ۲۱ حضور داشتند.