به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه،2مهدی صالحی با اعلام این خبر، افزود:  با توجه به تاکید شهردار تهران مبنی برصیانت از اموال عمومی و حفاظت از حقوق شهر و شهروندان ، طرح بازپس گیری و رفع تصرف اماک منطقه از اولویت های مورد توجه منطقه است .

وی با اشاره به بازپس گیری ملک 5 هزار مترمربعی در شهرآرا  افزود: این زمین در دهه 40 در صلح نامه ای توسط شرکت شهرآرا  جهت احداث پارک به شهرداری واگذار شده بود که پس از گذشت سال ها  ، تعدادی از مدیران این شرکت  با مراجعه به مراجع قضایی  طرح دعوی مبنی براقاله صلحنامه  کرده و خواستار تنفیذ اقاله نامه شدند.

وی افزود:  این طرح دعوی  منجر به صدور  رای بدوی و قطعی شده بود که براساس حکم مراجع قضایی نه تنها صلح نامه باطل شده بلکه شهرداری محکوم به پرداخت 250 میلیارد تومان جریمه نیز شد که با تلاش و پیگیری مستمر اداره حقوقی و املاک منطقه ،خوشبختانه ملک مذکور به شهرداری بازگردانده و از برداشت میزان جریمه نیز جلوگیری شد.

وی ،افزود:  با استناد به حکم قضایی و دادنامه ها،  سند رسمی ملک مذکور به صورت رایگان از طریق صلحنامه به شهرداری تهران واگذار شد.