به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، سید مهدی صباغ  با اشاره به اینکه این منطقه رتبه پنجم مساحت بافت فرسوده شهر تهران را داراست، گفت: در این محدوده 295 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۹.۵ درصد از مساحت منطقه را در بر گرفته است.

او اضافه کرد:   وجود دفاتر توسعه محلی در محلات اتابک، هاشم آباد، طیب، ولیعصر، شوش، مینابی و استقرار مسئول نوسازی بافت فرسوده در معاونت شهرسازی و معماری، این منطقه را در طرح های بهسازی محیطی و ارائه خدمات به شهروندان در بافت فرسوده پیشگام کرده است.

صباغ ادامه داد: حدود 31  درصد این بافت تاکنون نوسازی شد، به گونه ای که رتبه نخست را بین مناطق 22گانه در نوسازی پلاکی بافت فرسوده در سال 1400 بدست آمد.

شهردار منطقه ادامه داد: ریزدانگی و ناپایداری بناها مهم ترین معضل بافت های فرسوده است که در این راستا روش تجمیع به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مطرح می شود.

او اظهار داشت: شهروندان باید مطلع شوند با تجمیع پلاک های ریزدانه هیچ حقی از آنها ضایع 1400 به مالکین اطراف بن بست واگذار می شود.