به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 22، وحیدرضا محمدی در بازدید از این پروژه راه سازی گفت: اتصال مستقیم شهرک آزاد شهر و شهرک پیمان شهر به بلوار آیت الله تهرانی موجب تردد آسوده، کاهش بار ترافیکی و کاهش مسافت برای شهروندان می شود که خوشبختانه پیشرفت عمرانی این طرح مناسب است و به زودی مورد بهره برداری شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: یکی از ویژگی های این محور نسبت به سایر پروژه های راه سازی ایجاد دیوار های حائلی سنگی  بوده که به دلیل تپه های موجود دیوارسازی به ارتفاع  میانگین شش متر به طول ۱۸۰ متر به اجرا در آمده است.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر ورودی این خیابان از محور بلوار آیت الله تهرانی در حال زیر سازی به شکل ویژه است که با پایان این محور و پخش آسفالت مورد بهره مندی شهروندان قرار خواهد گرفت.

شهردار منطقه تصریح کرد: از دیگر فعالیت های عمرانی در این محله احداث رمپ خروجی خودرویی از بلوار آیت الله مجتبی تهرانی به خیابان پارسا جنوب شهرک آزاد شهر است که در حال حاضر محور آزاد سازی شده و عملیات جدول گذاری آن در حال انجام است.