به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵،  نادعلی به بازدیدی که از سرانه ها و ظرفیتهای فرهنگی منطقه انجام شد، اشاره کرد و گفت: منطقه از فضاهای فرهنگی خوبی برخوردار است که نتیجه تلاش شبانه روزی شهردار پرتلاش منطقه و همکاران ایشان در این منطقه ی کم برخوردار است.

او در ادامه افزود: با وجود ظرفیتهای مناسب در منطقه، موضوع مهم این است که ظرفیتهای بالقوه نیز با کمک و پشتیبانی به ظرفیت بالفعل تبدیل شود. 

 نادعلی به مدیریت جهادی به عنوان یک تفکر تاکید کرد و یادآور شد: منشاء این تفکر؛ دفاع مقدس و نگاه توحیدی بوده که به واسطه زحمات دوستان در این دوره مدیریت شهری نمود پیدا کرده و امیدواریم همواره ادامه داشته باشد. 

بنابراین گزارش ، سیدمهدی صباغ در ابتدای این نشست از حضور و توجه عضو شورا و هیات همراه به مسایل فرهنگی منطقه تشکر کرد و گفت: مناطق کم برخورداری مثل منطقه ۱۵ نیاز به توجه و بودجه ویژه دارند و امیدوارم حضور شما در منطقه منشاء خیری برای منطقه و شهر تهران باشد. 

او در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای حضور در منطقه، بهرمندی شهروندان از مجموعه های ورزشی به عنوان مهمترین مطالبه شهروندی مطرح بوده و بنده همواره پیگیر واگذاری اداره این مجموعه ها  از سازمان ورزش به منطقه بودم، افزود: مدیرکل سازمان ورزش نیز موافق  واگذاری مجموعه ها به مناطق است و این امر با مصوبه شورای شهر میسر خواهد شد که به عنوان مهمترین خواسته شهروندان، تقاضای تسریع در این موضوع را داریم. 

بر پایه این گزارش، در این نشست معاونین، مدیران ادارات مستقل، شهرداران نواحی و مدیران ادارات تابعه حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه به بیان نکته نظرات خود در حوزه فرهنگی پرداختند و عضو شورا  ضمن استقبال  از این دیدگاهها،گفت: نگاه فرهنگی در همه حوزه ها حایز اهمیت است و قطعا اثرات کار حوزه های دیگر با رویکرد فرهنگی ماندگارتر خواهد بود. 

بر پایه این گزارش، رجبی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات فرهنگی منطقه، از اجرای طرح چهارشنبه های فرهنگی در مناطق توسط عضو شورا تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد: این طرح در منطقه ۱۵ نیز همانند مناطق دیگر مثمر ثمر باشد.