به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، دکتر زاکانی پس از معرفی سید مناف هاشمی به عنوان رییس هیئت مدیره، سایر اعضای هیات مدیره شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه را معرفی کرد.
براین‌اساس کامران رحیم‌اف، سید محمد موسوی گزافرودی و وحید دهبندی به‌عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه منصوب شدند.